Optiki kabul ediji (CRO-2)

Gysga düşündiriş:

Optiki kabul ediji üçin LED görkeziji çyrasy köp sanly anyklaýyş aýratynlyklaryny üpjün etmek üçin ulanylýar.Infragyzyl signalyň hili we ölçeg kellesiniň iş ýagdaýy ýaly beýleki maglumatlar bar.Şeýle hem kelläniň başlangyç signal iberýändigini barlaň.Bu ýagdaýy Çykyş ýagdaýynyň görkezijisi bilen barlaň we ekrany adatça degişli kelläniň LED ekrany bilen deňdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Optiki kabul ediji üçin LED görkeziji çyrasy köp sanly anyklaýyş aýratynlyklaryny üpjün etmek üçin ulanylýar.Infragyzyl signalyň hili we ölçeg kellesiniň iş ýagdaýy ýaly beýleki maglumatlar bar.Şeýle hem kelläniň başlangyç signal iberýändigini barlaň.Bu ýagdaýy Çykyş ýagdaýynyň görkezijisi bilen barlaň we ekrany adatça degişli kelläniň LED ekrany bilen deňdir.

möhüm parametr

Kelle we kabul ediji optiki modulýasiýa signal aragatnaşygyny ulanýarlar we belli bir düzgünlere laýyklykda iňňäni herekete getirmek arkaly amala aşyrylýar;
Baş we kabul ediji köp kanally aragatnaşygyň gabat gelmegi, güýçli päsgelçilik;
Başlangyç synag tertibi: güýç başlangyjy;
Üç görnüşli optiki modulýasiýa signallarynyň çykmagy: trigger, kontakt, batareýanyň pes naprýa; eniýesi;
Iki optiki modulýasiýa signalyny alyň: ölçeg kellesini başlaň;
Kelläniň we tutawajyň sazlaýyş funksiýasy: kelläniň we tutawajyň arasyndaky baglanyşygy sazlamak bilen, iňňäniň merkezi baş konusynyň merkezi çyzygy bilen gabat gelýär (gyşarma 2 μ m);
Görkezijiniň ýagtylygynyň görkeziş ýagdaýy: adaty aragatnaşyk, trigger, batareýanyň pes naprýa; eniýesi;
Gorag derejesi: IP68
asdas

Önümiň ululygy

parametr beýannamasy düşündir parametri düşündir
Gurnama meýdany Maşyn gurallaryny gaýtadan işleýän ýer gorag derejeleri IP 68
Optiki görkezijiniň çyrasy Infragyzyl geçiriş we sözbaşy ýagdaýy tarapy infragyzyl geçiriş
Çeşme DC 15-30V Signal geçiriş aralygy 5M
agramy 390g Kelläni ölçemek işjeňleşdirme tertibi Awtomatiki ýa-da M kody
temperatura diapazony 10 ℃ -50 ℃

  • Öňki:
  • Indiki: