CNC merkezi, CP41 ölçeýän ultra ýokary takyklyk gural

Gysga düşündiriş:

Önümler CNC maşyn gurallarynda, esasanam degirmen maşynlarynda we işleýiş merkezlerinde, ulag we degirmen birleşmesinde, CNC ulagynda giňden ulanylýar.Sazlaýyş wagtyny gysgaldyp, maşynyň iş wagtyny köpeldip we iş böleginiň takyklygyny ýokarlandyryp, ýokary iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.
CNC ulgamlarynyň köpüsi (FANUC, SIEMENS, Dogan, HAAS, MITSUBISHI, HEIDENHAIN, SYNTEC, Wide Digital KND we ş.m.).


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önümiň artykmaçlygy

1. Ultra ýokary takyklyk: ölçemegiň gaýtalanýan takyklygy 1 μ m aralykda;

2. Örän uzak ömri: ömri 10 milliondan gowrak;

3. reliokary ygtybarlylyk: önümler iň ýokary senagat IP68 gorag derejesine ýetýär;

4. Baý konfigurasiýa: iňňäni çeýe düzüp bilýär, hasany uzaldýar we ş.m., takyklygy ýitirmeýär;

Hususylaşdyrma we lokallaşdyrylan hyzmatlary talap etmek Müşderilere ýerli we sebitleýin hyzmatlary hödürleýär, müşderilere netijeli we hünärli tehniki goldaw almaga mümkinçilik berýär we ulanyjynyň isleglerine görä pudagyň iň oňat çözgütlerini çalt düzüp bilýär.

CNC merkezi, CP41 (2) ölçeýän ultra ýokary takyklyk maşyn guraly

Ykjam gurluş

Iki taraplaýyn infragyzyl geçiriş funksiýasy bilen, torna maşyny ölçemek üçin hem ulanylyp bilner.Uzynlygy gysga we diametri kiçi, kelläniň uzynlygy bary-ýogy 56mm, diametri bary-ýogy 41mm.Performanceokary öndürijilikli kabul edijiler gurnamany aňsatlaşdyrýan diňe kiçi ýer talap edýär.LED lampanyň 360 kabul ediji moduly we infragyzyl signallar deň paýlanýar.

CNC merkezi, CP41 (5) ölçeýän ultra ýokary takyklyk maşyn guraly

Öndürijilik we proses ygtybarlylygy

Frequokary ýygylykly signal tehnologiýasy ony daşky gurşaw ýagtylygynyň öňüni alýar.Uly geçiriş / kabul ediş burç diapazony, pyçagyň näbelli öňe gidiş signallarynyň ygtybarly kabul edilmegini we iberilmegini üpjün edýär we ygtybarly maglumat geçirişini üpjün edýär.

CNC merkezi, CP41 (2) ölçeýän ultra ýokary takyklyk maşyn guraly

Kelläni ölçemek işjeňleşdirmesi

1. Kelläniň üstünde we daşynda aýratyn kodlanan infragyzyl signal.

2. iki synag baş wyklýuçatel signalyny özbaşdak düzedip bolýar.

CNC merkezi, CP41 (4) ölçeýän ultra ýokary takyklyk maşyn guraly

Ussahananyň işi üçin amatly

1. Ölçeg kelläni goramak derejesi IP68-e ýetýär.

2. Poslamaýan polatdan ýasalan gabyk, ýokary güýçli gyzgyn aýna gapagy.

3. 23.6v 14250 batareýa ýa-da 1 / 2AA batareýasyny ulanyň.

4. Ölçegiň takyklygyny üpjün etmek üçin sferik radial urmagyň ýönekeý sazlama usuly

CNC merkezi, CP41 (2) ölçeýän ultra ýokary takyklyk maşyn guraly

Önümiň parametri

Takyklyk 2σ≤1μm Ölçeg tizligi F = 300
Trigger ugry ± X ± Y -Z

Maks imum swing burçy / eksenel konsessiýa

uzynlygy

xy: + 15 ° z: -4
Bedeniň esasy diametri 41mm
Ölçeg tizligi 300-2000mm / min
Batareýa 2-nji bölüm: 3.6v (14,250)
material hili poslamaýan polat
Agram 260g
Temperatura 10-50 ℃
Gorag derejeleri IP 68
Durmuşy başlaň > 800
Signal tarapy Infragyzyl geçiriş
Signal geçiriş aralygy 5M
Kelläni ölçemek işjeňleşdirme tertibi Awtomatiki usulda & M kody açyň

Önümiň ululygy diagrammasy

CNC merkezi, CP41 (12) ölçeýän ultra ýokary takyklyk maşyn guraly

  • Öňki:
  • Indiki: