Aýratyn

Maşynlar

CNC merkezi, CP41 ölçeýän ultra ýokary takyklyk gural

Önümler CNC maşyn gurallarynda, esasanam degirmen maşynlarynda we işleýiş merkezlerinde, ulag we degirmen birleşmesinde, CNC ulagynda giňden ulanylýar.Sazlaýyş wagtyny gysgaldyp, maşynyň iş wagtyny köpeldip we iş böleginiň takyklygyny ýokarlandyryp, ýokary iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.

Önümler CNC maşyn gurallarynda, esasanam degirmen maşynlarynda we işleýiş merkezlerinde, ulag we degirmen birleşmesinde, CNC ulagynda giňden ulanylýar.Sazlaýyş wagtyny gysgaldyp, maşynyň iş wagtyny köpeldip we iş böleginiň takyklygyny ýokarlandyryp, ýokary iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.

USULLAR Maşyn gurallary hyzmatdaş bolup biler

SIZ BILEN HER AYOL.

Sag saýlamakdan we düzmekden
ep-esli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek edýän işiňiz üçin enjam.

MISSION

Biz hakda

Jizhi Ölçeg we Dolandyryş Tehnologiýasy (Suzhou) Co., Ltd. CNC maşyn gurallaryny onlaýn synag ulgamynyň hünärmen üpjünçisidir.Kompaniýa ýokary tehnologiýaly kärhanalar hökmünde kesgitlenildi, 10-dan gowrak patenti bar we ISO9001 hil ulgamy sertifikaty arkaly.

takmynan 1
 • 2022-nji ýylda Suzhou halkara senagat intellektual önümçilik sergisine çakylyk haty
 • Ölçeg kellesini maşyn guralynda pyçak bilen ulanmak barada
 • 19-njy Hytaý (uhuhuan) halkara maşyn gurallary sergisine çakylyk 2022
 • Wuxi Precision Önümçilik işgärleriniň işjeňligi
 • Jizhi ölçemek we gözegçilik kärhanalara önümçiligi netijeli dowam etdirmäge kömek edýär

ýakynda

HABARLAR

 • 2022-nji ýylda Suzhou halkara senagat intellektual önümçilik sergisine çakylyk haty

  Senagat önümçiligi pudagyndaky marka sergisi "2022 Jiangsu senagat sergisi. Suzhou halkara senagat intellektual önümçilik sergisi" 25-27-nji dekabr aralygynda Suzhou halkara sergi merkezi B1 / C1 / D1 zalynda açylar!Annualyllyk ýaly ...

 • Ölçeg kellesini maşyn guralynda pyçak bilen ulanmak barada

  Sanly degirmen maşyn, pyçak baglanyşygy üçin aýratyn möhüm bolan önümçilik pudagynda giňden ulanylýan CNC maşyn gurallaryndan biridir.Geljekde, enjam guralynyň kellesiniň işine we enjamdaky maşyn ölçeg tehnologiýasynyň amaly derňewine düşüneris ...

 • 19-njy Hytaý (uhuhuan) halkara maşyn gurallary sergisine çakylyk 2022

  YME China (Yuhuan) Halkara maşyn gurallary sergisi, Huamo toparynyň Hytaý maşyn seriýalary sergilerinden biridir.Gündogar Zhejiang welaýatynda iň täsirli sebit maşyn gurallary hünär sergisi, iň ýokarylardan biri ...

 • Wuxi Precision Önümçilik işgärleriniň işjeňligi

  Wuxi takyk önümçilik işleri 28-nji noýabrda geçiriler, bu iş takyk önümçilik toparlary we şahsy gözleg çäresi bilen meşgullanýan Wuxi ýerli bolup, kategoriýalara degişlidir: takyk galyp, sanjym galyplary, möhürleme, metaldan ýasalan galyplar, awtomatlaşdyryş enjamlary, machinin ...

 • Jizhi ölçemek we gözegçilik kärhanalara önümçiligi netijeli dowam etdirmäge kömek edýär

  Hytaý COVID-19 wirusyna işjeň garşylyk görkezdi we uly üstünlikler gazandy.Şeýle-de bolsa, häzirki epidemiýa ýagdaýy agyr we çylşyrymly, keseliň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek iň möhüm döwürde.Kärhanalar ýolbaşçylygynda we bilelikde ...