19-njy Hytaý (uhuhuan) halkara maşyn gurallary sergisine çakylyk 2022

19-njy Hytaý (uhuhuan) halkara maşyn gurallary sergisine çakylyk 2022 (3)

YME China (Yuhuan) Halkara maşyn gurallary sergisi, Huamo toparynyň Hytaý maşyn seriýalary sergilerinden biridir.Gündogar Zhejiang welaýatynda diýseň täsirli sebitleýin gural gurallary hünär sergisi, Taizhou şäherindäki iň gowy on marka sergisiniň biri we uhuhuan şäherinde hökümet hasabatyna ýazylan ýeke-täk sergi.Önümçilik pudagynyň ýokary derejeli artykmaçlygy, YME China (Yuhuan) halkara maşyn gurallary sergisinde üstünlik gazanmak üçin berk bazar binýadyny goýdy.
Ji Zhi ölçemek we dolandyrmak üçin uzak möhletleýin goldawyňyz üçin ähli täze we köne müşderilere sag bolsun aýdýaryn.2022-nji ýylda 19-njy Hytaý (uhuhuan) Halkara Maşyn Gurallary Sergisine gatnaşarys, bu enjam ölçeg enjamlarymyzyň bir toparyny görkezer (bellik: önümimiziň mahabat suratlarynyň käbiri).

19-njy Hytaý (uhuhuan) halkara maşyn gurallary sergisine 2022 (2) çakylyk
19-njy Hytaý (uhuhuan) halkara maşyn gurallary sergisine çakylyk 2022 (1)
19-njy Hytaý (uhuhuan) halkara maşyn gurallary sergisine 2022 (4) çakylyk
19-njy Hytaý (uhuhuan) halkara maşyn gurallary sergisine 2022 (6) çakylyk
19-njy Hytaý (uhuhuan) halkara maşyn gurallary sergisine 2022 (7) çakylyk

Serginiň senesi: 18-21-nji noýabr, 2022-nji ýyl
Salgysy: "Lu we Pu" Yuhuan sergi merkezi (Zhejiang)
Otagyň belgisi: X2-T10

19-njy Hytaý (uhuhuan) halkara maşyn gurallary sergisine 2022 (5) çakylyk

Ösüşimizi we ösüşimizi her bir müşderiniň ýolbaşçylygyndan we aladasyndan aýryp bolmaz, saparyňyza tüýs ýürekden sabyrsyzlyk bilen garaşýarsyňyz!


Iş wagty: Noýabr-21-2022